Giuseppe Gaudino

Giuseppe Gaudino

companies:

Films in production
Films 2015
  • Anna by Giuseppe Gaudino

Documentaries 2010
Documentaries 2008
Documentaries 2004
  • Maquilas by Giuseppe Gaudino, Isabella Sandri

 
  • Giro di lune tra terra e mare (1998)
    Round the Moons Between Earth and Sea
  • Joannis Amaelii, animula, vagula blandula (1992)
  • Calcinacci (1991)
  • Aldis (1984)