Lara Fremder

Shorts 2009
  • Blue sofa by Lara Fremder, Pippo Delbono, Giuseppe Baresi