Musashino Entertainment

indirizzo:3-27-10 Shinjuku, Shinjuku-ku
160-0022 TOKYO
paese:Giappone
tel:+81 3 3352 0052
fax:+81 3 3356 4954
email:mike.t.sano@musashino-k.co.jp
sito web:www.musashino-k.co.jp/
Film 2017